Fransa Lokasyon Sunucularda IP Yapılandırması | OVH Datacenter

Dedicated serverlar için alınan ek ip adreslerinin VDS veya Ana sunucuya tanımlanması için gerekli olan yapılandırma tüm işletim sistemleri için aşağıda belirtilmiştir.

IP adresleri için önecelikle mac tanımlaması yapılamlıdır, Özel mac tanımlaması yapılmayan sunucular ip alamaz.

VMware için mac tanımlama:  

vmware ile mac yapılandırması fransa lokasyon sunucu

Centos ve Redhat Sistemleri için Yapılandırma:
ifcfg-eth0 dosyası düzenlenmeli, "nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0" ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
TYPE=Ethernet
NETMASK=255.255.255.255
IPADDR=TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ
GATEWAY=GATEWAY ADRESİ

ARP=yes
MACADDR=MAC ADRESİ

route-eth0 dosyası düzenlenmeli, "nano /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0" ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.
GATEWAY ADRESİ dev eth0
default via GATEWAY ADRESİ dev eth0

resolv.conf dosyası düzenlenmeli, "nano /etc/resolv.conf" ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.
nameserver 213.186.33.99
nameserver 8.8.8.8


 /etc/init.d/network restart
service network restart

Debian ve Ubuntu
 Sistemleri için Yapılandırma:

interfaces dosyası düzenlenmeli, "nano /etc/network/interfaces" ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ

netmask 255.255.255.255
broadcast TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ

post-up route add GATEWAY ADRESİ dev eth0
post-up route add default gw GATEWAY ADRESİ 
dns-nameservers 213.186.33.99 


resolv.conf dosyası düzenlenmeli, "nano /etc/resolv.conf" ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.
nameserver 213.186.33.99
nameserver 8.8.8.8


FreeBSD 8 ve üzeri sürümleri için Yapılandırma:
rc.conf dosyası düzenlenmeli, "ee /etc/rc.conf" ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.
ifconfig_em0="inet TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ netmask 255.255.255.255 broadcast TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ"
static_routes="net1 net2"
route_net1="-net GATEWAY ADRESİ/32 TANIMLANMAK İSTENEN IP ADRESİ"
route_net2="default GATEWAY ADRESİ"

sshd_enable="YES"
resolv.conf dosyası düzenlenmeli, "ee /etc/resolv.conf" ile açılarak içerisin alttaki içerik eklenmelidir.
nameserver 213.186.33.99
nameserver 8.8.8.8
 
  • 705 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?