Bilgi Bankası

Centos Web Panel - CWP'de Adminer Database management Kurulumu Nasıl Yapılır? Nasıl Kurulur ?

Merhaba, değerli müşterimiz veya okuyucumuz bu makalede size Adminer Database Managament adlı sistemin centos web panel yazılımına kurulumunu anlatıyoruz. Makaledeki kurulum adımlarını izleyerek işlem sağlayabilirsiniz.

Tek bir PHP dosyasında veritabanı yönetimi websitesi : https://www.adminer.org

Kurulum adımlarını sırasıyla izleyiniz ;

1 : ) Adminer'i indirme sayfasından indiriyoruz komutları tek tek giriniz:

yum install wget -y
cd /usr/local/cwpsrv/var/services/
mkdir adm;cd adm

wget https://github.com/vrana/adminer/releases/download/v4.7.1/adminer-4.7.1.php

mv adminer-4.7.1.php adminer.php
cd /usr/local/cwpsrv/var/services/
chown cwpsvc:cwpsvc -R adm

2 : ) Aşağıda verilen yapılandırmayı /usr/local/cwpsrv/conf/cwp_services.conf adlı dosyayı düzenleyerek içerisine ekleyin :

location /adm {
  root /usr/local/cwpsrv/var/services;
  index index.html index.htm index.php adminer.php;

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_read_timeout 600;
    fastcgi_pass  unix:/usr/local/cwp/php71/var/sockets/cwpsvc.sock;
    fastcgi_index  index.php;
    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param  SCRIPT_NAME  $fastcgi_script_name;
    fastcgi_param  PHP_ADMIN_VALUE "open_basedir = /usr/local/cwpsrv/var/services/adm/:/tmp/";
    include         fastcgi_params;
  }

  location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
    access_log  off;
    log_not_found  off;
    expires 1M;
  }
}

3 : ) Centos Web Panel server'e restart atın :

sh /scripts/restart_cwpsrv

4 : ) Artık adminer'e giriş yapabilirsiniz :

IPadresiniz:2031/adm

 • 0 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Centos Web Panel - [CWP]'de phpMyAdmin veritabanı yukleme boyutunu yukseltme

Bu makalede centos web panel için phpMyAdmin dosya yükleme boyutunun nasıl yükseltileceği...

Centos Web Panel - [CWP]'de ZEND GUARD LOADER otomatik kurucu

Bu makalede Zend Guard'ın Centos Web Panel'e nasıl otomatik olarak kurulduğu gösterilmiştir....

Centos Web Panel - [CWP]'de Hostname SSL Kurulumu | Yapılandırması | Install AutoSSL Hostname

Centos Web Panel'de Hostname AutoSSL Kurulumu Bu makalede size centos web panel CWP'nin hostname...

Centos Web Panel - [CWP]'de APC - Alternative PHP Cache Kurulumu

Bu makalede centos web panel için Alternative PHP Cache [APC]'nin nasıl kurulacağı...

Centos Web Panel - [CWP]'ye HAPROXY Kurulumu

Bu makalede CWP - Centos Web Panel Üzerinde HAPROXY Kurulumu ve Yapılandırılması anlatılmıştır....

E-Bülten

Yeniliklerden ve kampanyalardan haberdar olmak için e-bülten'e mail adresinizi paylaşın!