ZirveSunucum'a Hoşgeldiniz! | Telekomünikasyon, Yazılım, Sunucu, Hosting, Domain ve birçok alanda gerçek hizmet için tercihiniz.

Bilgi Bankası

Centos Web Panel - CWP'de Adminer Database management Kurulumu Nasıl Yapılır? Nasıl Kurulur ?

Merhaba, değerli müşterimiz veya okuyucumuz bu makalede size Adminer Database Managament adlı sistemin centos web panel yazılımına kurulumunu anlatıyoruz. Makaledeki kurulum adımlarını izleyerek işlem sağlayabilirsiniz.

Tek bir PHP dosyasında veritabanı yönetimi websitesi : https://www.adminer.org

Kurulum adımlarını sırasıyla izleyiniz ;

1 : ) Adminer'i indirme sayfasından indiriyoruz komutları tek tek giriniz:

yum install wget -y
cd /usr/local/cwpsrv/var/services/
mkdir adm;cd adm

wget https://github.com/vrana/adminer/releases/download/v4.7.1/adminer-4.7.1.php

mv adminer-4.7.1.php adminer.php
cd /usr/local/cwpsrv/var/services/
chown cwpsvc:cwpsvc -R adm

2 : ) Aşağıda verilen yapılandırmayı /usr/local/cwpsrv/conf/cwp_services.conf adlı dosyayı düzenleyerek içerisine ekleyin :

location /adm {
  root /usr/local/cwpsrv/var/services;
  index index.html index.htm index.php adminer.php;

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_read_timeout 600;
    fastcgi_pass  unix:/usr/local/cwp/php71/var/sockets/cwpsvc.sock;
    fastcgi_index  index.php;
    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param  SCRIPT_NAME  $fastcgi_script_name;
    fastcgi_param  PHP_ADMIN_VALUE "open_basedir = /usr/local/cwpsrv/var/services/adm/:/tmp/";
    include         fastcgi_params;
  }

  location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
    access_log  off;
    log_not_found  off;
    expires 1M;
  }
}

3 : ) Centos Web Panel server'e restart atın :

sh /scripts/restart_cwpsrv

4 : ) Artık adminer'e giriş yapabilirsiniz :

IPadresiniz:2031/adm

 • 1 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Centos Web Panel - [CWP]'de Mod_PageSpeed Aktif Etme

CWP'de Mod_PageSpeed'i kolayca aktif edin (Derleme Gerekmez!) Bu makalede size mod_pagespeed'in...

CWP - Centos Web Panel - Log Boyutunu Öğrenme - Log Temizleme - Clear Server Logs

CWP - Centos Web Panel - Clear Server Log - Log Temizleme ve Log Boyutu Öğrenme Bazı servisler...

CWP'ye FFMPEG kurulumu

Bu yazıda size ffmpeg'in CentOs Web Panel'e nasıl kurulacağını göstereceğiz. Devam etmeden önce,...

Centos Web Panel - [CWP]'de APC - Alternative PHP Cache Kurulumu

Bu makalede centos web panel için Alternative PHP Cache [APC]'nin nasıl kurulacağı...

Centos Web Panel - [CWP]'de Mod_WSGI kurulumu

Bu makalede centos web panel için mod_wsgi'nin nasıl yükseltileceği gösterilmiştir. Mod_WSGI...

E-Bülten

Yeniliklerden ve kampanyalardan haberdar olmak için e-bülten'e mail adresinizi paylaşın!